®diasend®GLOOKO. תוכנה לניהול סכרת

למה להסתבך?graph land

עם ®diasend, אין צורך להתקין שום תוכנה או להוריד משהו. תוכל להתחיל מיד ולהעביר את הנתונים ממשאבת האינסולין - ™Animas®Vibe אל אתר האינטרנט המאובטח, לניתוח מידי.

®diasend מהווה שיטה מבוססת אינטרנט לניהול ולסקירה של נתוני סוכר בדם, המתקבלים ממשאבת האינסולין.

מדדים מדוייקים של סוכר בדם, לעיונך ולעיון המטפל הרפואי.

לאחר העלאת הנתונים הסטטיסטיים מ ™Animas®Vibe הם יישמרו באתר האינטרנט של ®diasend ויעברו מיון לפי תרשימים וגרפים, כדי שתוכל לברר את מצבך ולשתף אותו עם המטפל הרפואי, גם בין פגישות.
משום שנדרשים פחות שלבים לעיון בנתונים שלך, תוכלו לנצל את הזמן באופן יעיל יותר ולהפיק את המרב מכל פגישה. תוכלו לנתח הכול מהדפוסים, מהמגמות ומהאזורים הבעייתיים בכל עת ומכל מקום - גם מהבית.

מטופלים יכולים לראות את כמות האינסולין בגוף ( **IOB ) ישירות על מסך החיישן.

 

diasend graph 1000

בדיקת דם מהאצבע בלבד לעומת חיישן.

רמת דיוק מעולה של החיישן בטווח הכללי וההיפוגליקמי.
נמצא כי בשימוש במשאבות אינסולין בשילוב עם טכנולוגיות לניטור רציף של גלוקוז/סוכר (חיישן), מושג שיפור נוסף בתוצאות הקליניות. 15-13

יכולת מובנית לאגירת נתונים של שבוע.
אורך חיי החיישן - עד 7 ימי שימוש.‡

כללי כיול מופשטים.
חובה לבצע שני כיולים מדי יום ביומו, בהפרש של 12 שעות לפחות זה מזה, ולאשר את קריאות הסוכר באמצעות בדיקת דם מהאצבע לפני נקיטת פעולה כלשהי. משאבת האינסולין ™Animas®Vibe עם חיישן במצב מופעל מאפשרת למטופליך לערוך כיול כאשר נוח להם, כל עוד קריאות הסוכר הן בין 40 מ"ג/ד"ל לבין 400 מ"ג/ד"ל.§

חיישן בצבע מלא.
חִצי מגמה מראים את הכיוון ואת המהירות של השינויים בסוכר בדם והם מקודדי צבע כדי לציין את רמות הסוכר בדם (אדום=גבוה, כחול=נמוך, ירוק=יעד). II
משאבת האינסולין ™Animas®Vibe מציגה נתונים ומגמות של קריאות חיישן במסגרות זמן מרובות, כגון 1, 3, 6, 12 ו 24- השעות שחלפו.
המערכת ™Animas®Vibe לא תבצע התאמות אוטומטיות של האינסולין על סמך קריאות החיישן. עליך לבצע בדיקת דם מהאצבע באמצעות מד הסוכר בדם, ולהשתמש בערך זה של הסוכר כדי לקבל החלטות בנוגע לאינסולין או לטיפול.

Observational Study to evaluate the Safety and Effectiveness of the ‡ §
.Dexcom G4® Continuous Monitoring System in Pediatric Report – 901951
§ המיודת הינן מיליגרם לדציליטר. חובה לבצע כיול אחת ל- 12 שעות לפחות. ייתכן שיהיה צורך בכיול נוסף בנסיבות מסוימות. את החיישן חובה לכייל גם שעתיים לאחר החדרתו.

** Insulin on board - אינסולין על  הצג
II ייתכן שקריאות החיישן לא ישודרו מהחיישן אל המשאבה כאשר זו בתוך המים.

blood check