סרטוני הדרכה

מוצרים

INSETTMהחדרת ערכת העירוי

אופן החדרה של ערכת העירוי INSETTM


®DEXCOM: הכר את הטכנולוגיה

הכרות עם הטכנולוגיה שמאחורי ®DEXCOM


®diasend: פתיחת חשבון והתקנה

פתיחת חשבון ®diasend והתקנה


המשאבה

התאמות טיפוליות

התאמות טיפוליות למשאבת האינסולין ®Animas™Vibe


תכונות המשאבה

תכונות משאבת האינסולין ®Animas™Vibe


התמצאות במשאבה ובחיישן

ההתמצאות במשאבת האינסולין ובמערכת החיישן